Varför är inte alla befattningshavare klickbara?

Endast personer med svenskt personnummer är klickbara. Om de har ett utländskt personnummer syns det genom att de fyra sista siffrorna presenteras som 0000.