Jag saknar ett inslag från TV/radio, varför finns den inte med bland mina träffar?

Om saknade träffar i Monitor

Detta kan bero på flera olika saker, bland annat på att sökorden inte matchar inslaget. Vi rekommenderar dig också att se över om TV/radio -källor ingår i ditt avtal. 

Det kan också vara så att Retriever inte bevakar sändningen 

Retriever bevakar ett urval av inslag från TV, radio och webb-TV och då framförallt nyhetssändningar och vissa ordinarie program från större kanaler. Urvalet är baserat på de källor och huvudsändningar som är viktigast för våra kunder och som har störst räckvidd.

 

Vid varje sökprofil finns möjligheten att se en lista över de källor som ingår i sökprofilen. Du hittar den om du hovrar över profilen:

 

 Vid frågor chatta gärna med oss eller kontakta vår support: support@retriever.se