Använd kort-länkar i Publish

För Facebook, skriv ut hela länken, efter att den har visats i förhandsgranskningen, ta bort länken. X kommer automatiskt att förkorta länken när den publiceras.

För Facebook: 

1: Skriv länken i textfältet så att den visas i förhandsgranskningen. 

2: Markera och ta bort länken från textfältet. 

3: Länken är fortfarande synlig i förhandsgranskningen --> Publicera inlägget.

Så här kommer det att se ut på Facebook.com:

För X:

1. X kommer automatiskt att förkorta länken och ta hänsyn till detta när det beräknar hur många tecken som återstår i tweeten.