Läs in och importera din egen data till Retriever Business

Funktionen importera via textfil gör det möjligt att läsa in företag, arbetsställen eller personer från ett eget register.

Funktionen importera via textfil gör det möjligt att läsa in företag, arbetsställen eller personer från ett eget register (t.ex. kundregister) till utvalda företag.

För att implementera redan listade organisationsnummer in till tjänsten behöver du först importera dessa från en textfil på din dator (exempelvis, WordPad) där endast organisationsnumren finns listade mellan enter-tryckningar (utan några bindestreck eller kolon) i själva textfilen. Följ sedan nedan guide:

 

1. Klicka på Valda och sedan IMPORTERA VAL

 

2. Klicka sedan på "välj fil" för att importera organisationsnummer, personnummer eller CFAR-nummer.

 

3. När du har importerat en fil kommer en förhandsvisning av företagen att synas i högerspalten, där kan du sortera bort specifika företag från urvalet och väljer sedan "Importera företag till urval"

 

 

4. När du importerat företagen blir dessa automatisk valda, du har då möjlighet att göra en fritextsökning eller använda sökfiltret för att söka bland dina importerade företag.

 

5. Du kan också jobba vidare med ditt urval. Läs mer om hur du jobbar vidare med ett urval här.