Kan vi söka på artiklar av en specifik skribent eller journalist?

Söka på artikelförfattare

I verktygen Monitor Arkiv och Research Mediearkivet kan du använda sökoperatorn byline. T.ex. byline:"Förnamn Efternamn"

Vi har dock detta sökbart enbart för artiklar där källan själv indexerat denna information.

För frågor kontakta oss gärna på support@retriever.se