Vad betyder potentiell publik och möjliga lästillfällen?

Vad baseras siffrorna för räckvidd på?

"Potentiell publik " visar medieexponeringen för antalet läsare som är ett uppskattat värde av möjliga potentiella läsartillfällen av varje enskild artikel.

  • För webbartiklar räknas antalet unika dagliga besök på webbplatsen som läsarantal.
  • För printartiklar baseras antalet unika läsare per utgåva av tidningen.
  • Tv/Radio är det antalet personer som enligt statistik ser nyhetsprogrammen på aktuell kanal

    Det totala antalet lästillfällen/potentiell publik är en summering av varje enskild källas räckvidd. Siffrorna hämtas från Orvesto Konsument, KIA Index samt MMS och uppdateras kontinuerligt i Retrievers mediedatabas. 

    Lästillfällen redovisas normalt i miljontal. Det sammanlagda antalet lästillfällen kan upplevas som högt då det är bruttotalet som redovisas, vilket inte är det samma som antalet individer. Observera att räckvidds- och läsartal kan beräknas och användas på skilda sätt av olika aktörer.

Lästillfällen används som en del av måttet medieeffekt.