Hur söker jag i Research/Mediearkivet?

Hur man använder rätt sökspråk för att skapa en relevant sökning i artikeldatabasen Mediearkivet

Sökspråk – skriva en sökning.

När du söker i arkivet kan det vara bra att använda sig av booleskt sökspråk. Detta är för att man ska kunna göra kopplingar och avgränsningar i sin sökning. Om du exempelvis vill söka på Gröna Lund, så skriver du "Gröna Lund" i sökfältet. Vill du endast ha träffar om nya attraktioner så behöver du komplettera din sökning. Det kan tex se ut så här:

 

("Gröna Lund" OR Grönan) AND "ny åkattraktion"

 

I listan nedan hittar du exempel på alla de vanligaste sökoperatorerna och när man använder dem.

 

OR – Något av sökorden måste finnas med i artikeln för att ge träff:

Nordea OR Swedbank

AND – Alla sökorden måste finnas med i artikeln för att ge träff:

Nordea AND Swedbank

ANDNOT – Finns något av dessa ord med i artikeln kommer den inte att ge träff: Nordea ANDNOT Swedbank
* – Du får alla prefix/ändelser på ordet som du har trunkerat:

Nordea* OR bank*
" " – Fras sök: "Svenska Handelsbanken"

( ) – Vid användning av flera alternativa sökord behöver dessa stå i en parentes: (Swedbank OR "Danske Bank") ANDNOT (Nordea OR Handelsbanken)

NEAR – Sökorden måste stå inom 4 ord av varandra:
Nordea NEAR Swedbank

NEAR/X – Sökorden måste stå inom så många ord av varandra som du skriver:
Nordea NEAR/10 Swedbank
ONEAR – Det första ordet i sökningen måste stå före det andra, samt att de högst får stå 4 ord ifrån varandra: Nordea ONEAR Swedbank

ONEAR/X – Det första ordet i sökningen måste stå före det andra, samt att de högst får stå x ord ifrån varandra:

Nordea ONEAR/25 Swedbank

page:X – Du får endast träff på sidan du väljer: page:4 AND "Svenska Handelsbanken*
placement:XXX – Sök i en sektion av tidningen:
placement:debatt OR placement:brännpunkt

srcid:XXXXX – Du söker endast i tidningen vars käll-ID du söker på:
srcid:50803 AND Swedbank
srcname:XXX – Du får endast träff i källan vars namn du söker på:
srcname:Aftonbladet AND Swedbank
headline:XXX – Du får endast träff på ditt sökord om det nämns i rubriken: headline:Swedbank

intros:XXX – Du får endast träff på ditt sökord om det nämns i rubrik eller ingress: intros:Swedbank

upper:XXX – Du får endast träff om källan har indexerat att ordet skrivs med storbokstav (används med eftertanke): upper:Swedbank

allupper:XXX – Du får endast träff om källan har indexerat att ordet står med versaler (används med eftertanke): allupper:UNICEF
byline:XXX – Författaren av en artikel: byline:"Joni Söderström Winter"

wc:>XXX eller wc:<XXX – Du får endast träff om antalet ord i artikeln är större eller mindre än det antal som du har fyllt i: wc:>500 eller wc:<500