Vad innebär bildat datum/bildningsdatum?

Bildat datum eller bildningsdatum är det datum då stiftelseurkund skrivs under.