Företagsinteckningar - källa och uppdatering?

Information om företagsinteckningar hämtas från Bolagsverket och uppdateras hos oss två gånger dagligen.