Värdeutlåtande

Vad krävs för att ett Värdeutlåtande ska finnas tillgängligt?

För att ett värdeutlåtande ska kunna genereras så är förutsättningarna att det är ett aktiebolag och att det i tjänsten finns 3 års bokslutsdata tillgängligt.

För det fall att bokslutsdata saknas eller det är en annan bolagsform så kommer värdeutlåtandet vara gråmarkerat på det aktuella bolaget.