Värdeutlåtande

Vad krävs för att ett Värdeutlåtande ska finnas tillgängligt?

För att en värderingsrapport skall kunna genereras så är förutsättningarna att det är ett Aktiebolag och att det i tjänsten finns 3 års bokslutsdata tillgängligt.

 

För det fall att bokslutsdata saknas eller det är en annan bolagsform så kommer ingen rapport genereras.