Hur uppdateras informationen under koncernträd?

Informationen om koncernförhållanden insamlas från företagens senaste årsredovisningar. Vi registrerar ägande över 50%, dvs endast då moderbolaget är majoritetsägare. Koncernträden uppdateras då vi får in nya årsredovisningar samt genom löpande feedback ifrån kunder/egna utredningar. Vid avvikelser utgår vi ifrån informationen i den senaste årsredovisningen. Eftersom det saknas ett offentligt register över ägarförhållandena innebär det att koncernstrukturen som visas i Retriever Business kan skilja sig från aktuella ägarförhållandet.

Om du ser att informationen under Koncernträd är felaktig så får du gärna kontakta oss så kikar vi på det!