Använd Emojis

Klicka på Emoji-ikonen, infoga valfri Emoji i svarsfältet

Steg 1: Klicka på "Emoji"-knappen

Steg 2: Välj den Emoji du vill inkludera i ditt meddelande