Vad betyder Medieeffekt?

Medieeffekt är ett mått på antalet sannolika tillfällen där läsare kommer ihåg att de läst om analysobjektet på ett positivt/neutralt eller negativt sätt. Resultatet räknas fram genom att multiplicera antalet lästillfällen med resultatet för mediekvalitet. Beräkningen görs på artikelnivå. Medieeffekt är ett balansmått som visar nettot mellan positivt/neutralt och negativt. Medieeffekt används ofta som ett mått på varumärkesstärkande publicitet.