Vad innebär "Revisorsanmärkning"?

Revisorsanmärkningar kontrollerar om företagets revisor kommenterat räkenskaperna i negativ mening. Exempel på anmärkningar är:

· Årsredovisningen är för sent inlämnad, alt för sent hållen bolagsstämma

· Kontrollbalansräkning visar att likvidationsplikt föreligger

· Påtalad brist i företagets interna kontroll

· Revisorskommentar av övrig allvarlig art