Hur beräknas annonsvärdet för icke-kommersiella nyhetssajter som SVT?

Estimerat annonsvärde för Public Service

För icke-kommersiella nyhetssajter och webbplatser räknas annonsvärdet ut genom att jämföra kostnaden till ett estimerat pris för annonsering på en liknande och jämförbar nyhetskanal eller webbplats.