Hur du manuellt publicerar artiklar till er mediebevakning eller via en feed

Denna artikel guidar dig om hur du publicerar artiklar manuellt till er mediebevakning eller via en feed till ert intranät eller webbplats.

1. Markera endast den sökprofilen som är kopplad till er RSS-feed.

2. Klicka på pilen vid "Status" och bocka i rutan för obehandlade. Du ser nu de artiklar som ej blivit publicerade.

3. Markera de artiklar du önskar publicera genom att bocka i rutan bredvid rubrik av artikel.

4. Klicka på funktionsknappen "Publicera". Artiklarna du markerat och publicerat hamnar nu i statusläget "Publicerade".

Observera att det tar ca upp till 15 min innan artiklarna uppdaterats via er RSS-feed och blir synliga på ert intranät/webbplats.

Vid frågor kontakta oss på supporten.