Retriever och Bonnier News samarbetsavtal

Speciella villkor för Dagens Industri, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Expressen och Helsingborgs Dagblad

För att kunna leverera insikter inom mediebevakning och analys krävs starka och etablerade relationer till mediehusen. Vi ser kontinuerligt över våra samarbetsavtal och som ett resultat av detta förnyade Retriever och Bonnier News under juni 2019 sitt samarbete genom ett nytt avtal och tillhörande villkor.

 

Vad innebär detta?
Vi har från och med juni 2019 möjligheten att erbjuda access till Bonnier News hela utbud, digitalt såväl som analogt, öppet såväl som låst material, avseende följande titlar med bilagor:

 

· Dagens industri

· Dagens Nyheter

· Expressen (ink GT och Kvällsposten)

· Sydsvenskan

· Helsingborgs Dagblad samt Hallå

 

Accessen till detta material tillgängliggörs via ett tilläggspaket och möjliggör för våra kunder att både bevaka och läsa innehållet i de träffar som kommer från ovan källor, oavsett vilken kanal publiceringen sker, i sin helhet.

 

Det går givetvis att välja bort detta nya tilläggspaket för Bonnier News. Då tillhandahåller Retriever artikelträffen men det går inte läsa det fullständiga artikelmaterialet via våra tjänster.

 

Har du ett avtal som tecknats med oss före juni 2019?

Förändringen påverkar inte befintliga kundavtal, utan de löper på under resterande del av avtalstiden till samma kommersiella och funktionella villkor som tidigare. När det vid avtalets slut är dags att diskutera innehållet för nästkommande period, behöver du som kund ta ställning till om avtalet skall omfatta detta tilläggspaket eller inte.

 

Har du frågor så kontakta gärna oss på support@retriever.se alternativt din avtalsansvarige.