Varför ska jag använda mig av mediebevakning?

Vad är Mediebevakning bra för?

Gemensam och systematisk omvärldsbevakning ger samma ramar och referenser. För organisationer är det en viktig aktivitet att införskaffa insikter om omvärlden, kartlägga sin bransch och sin kommunikation för att på så sätt kunna analysera, utveckla och ta beslut kring sin verksamhet. Att löpande och strukturerat följa mediebilden och lära av inträffade händelser kan till exempel förebygga eller hantera potentiella kriser eller mediestormar.


Här är några vanliga användningsområden för mediebevakning: 
 

Rykteshantering - Genom att vara medveten om vad som sägs i medierna kan man vidta lämpliga åtgärder för att hantera situationen. 
 

Konkurrensanalys - Detta kan ge värdefull information om konkurrenssituationen, marknadsföringsstrategier och trender inom branschen. 
 

Kampanjutvärdering - Genom att analysera mediernas täckning och tonläge kan man bedöma hur väl ett budskap har kommunicerats och hur det har mottagits av målgruppen. 
 

Trendspaning - Detta kan vara värdefullt för att utveckla produkter, tjänster eller 
marknadsföringsstrategier som är i linje med rådande trender och förväntningar. 
 

Här hittar du 3 tips om hur du upprättar en bra mediebevakning.

 

Vid frågor! Kontakta oss gärna på support@retriever.se