Vad visar analysrapporten "Share of Voice"?

Användning av "Share of voice"

Observera att följande hjälpartikel guidar dig i vårt tidigare verktyg Monitor-profilanalys som inom kort kommer att ersättas med vårt nya analysverktyg Rapporter & Dashboards. Läs mer om det nya verktyget här.

"Share of voice" (SOV) visar ett cirkeldiagram där två eller fler bevakningsprofiler jämförs, d.v.s. mediesynligheten för dessa profiler jämfört med varandra.

För att jämföra två profiler i "share of voice": 
1. Välj en profil och ställ in önskad tidsperiod

2. Välj "share of voice" som visningsalternativ

3. Välj "Lägg till" och välj önskar profil du vill jämföra med, samt ställ in önskad tidsperiod

4. Uppdatera

Läs mer om hur man gör för att jämföra två bevakningsprofiler, eller för att jämföra samma bevakningsprofil under två olika tidsperioder här:

Klicka här