Behörighetsnivåer i Social Media Management

Följande behörighetsnivåer kan ges:

Engage:

 • Access: Har åtkomst.
 • No Access: Ingen åtkomst.

Publish:

 • Publisher: Kan publicera och schemalägga innehåll. Detta är den högsta behörigheten i Publish.
 • Creator: Kan skapa innehåll men kan endast 1) spara det som utkast eller 2) skicka det för godkännande.
 • Approver: Kan godkänna/avslå innehåll (som har skickats för godkännande). När innehållet godkänns blir det schemalagt.
 • Viewer: Kan se kalendern, men kan inte skapa/redigera varken innehåll eller anteckningar.
 • No Access: Kan inte komma åt.

Measure:

 • Access: Har Åtkomst.
 • No Access: Ingen åtkomst.

Inställningar:

 • Access: Har åtkomst.
 • No Access: Ingen åtkomst,
 • Org. owner access: Organisationens ägare har alltid åtkomst till inställningarna för alla kanaler.