Kan jag ta fram ordmoln?

Och vad baseras ordmolnen på?

I Retrievers plattform hittar du möjlighet att ta fram ordmoln under Rapporter & Dashboards - Utforska & Analysera. Ordmoln genereras automatiskt och baseras på de mest förekommande orden i de redaktionella artiklarnas rubriker.