Hur ändrar jag företagets telefonnummer/adress som inte stämmer?

Adress och telefonnummer hämtas från Bolagsverket/SCB och därför behöver ändringen göras hos dem. Därefter kommer informationen att uppdateras hos oss.