Vad innebär "Bifirma"?

"Bifirma" är ett namn som används av ett företag för en viss avgränsad del av dess näringsverksamhet.