Skapa ett nytt inlägg

Gå till Publish, klicka på new content

1. Gå till Publish i menyn till vänster.

2. Klicka på New content.

3. Välj vilken/vilka kanaler du vill skapa ett inlägg för.

4. Lägg till innehåll i form av text och bild för en kanal.

5. Duplicera ditt inlägg till andra kanaler, för att publicera på flera kanaler samtidigt.

6. Välj om du vill spara som utkast, skicka för godkännande, schemalägga eller publicera direkt.