Vad menas med källkategorier?

Och vilken för delning av kategorier av källor finns det?

Källkategorier är ett mer finmaskigt sätt att dela in medierna efter typ för att skapa en större förståelse för var mediegenomslaget har förekommit. Här nedan ser du ett exempel på vilka kategorier som finns och hur det kan se ut i Retriever plattform.

• Regionmedia: Nyhetskällor med begränsat geografiskt spridningsområde, t ex en region.

• Lokalmedia: Nyhetskällor med mycket begränsat geografiskt spridningsområde, t ex en tätort.

• Riksmedia: Rikstäckande källor.

• Branschmedia: Källor som i huvudsak läses professionellt.

• Magasin/Tidskrift: Källor som i huvudsak läses på fritiden och för underhållning.

• Nyhetsbyrå: t ex TT-Nyhetsbyrån

Se även information om medietyp här.
Artiklar kan även filteras in inom olika ämneskategorier. Här hittar du mer information kring detta.