Revisorsplikt

Bolag måste välja revisor eller revisionsbyrå om bolaget under de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt minst två av dessa tre förutsättningar:

  • mer är tre anställda
  • summa nettotillgångar över 1,5 mkr
  • omsättning över 3 mkr

Retrievers information om bolagets revisorsplikt beräknas av en algoritm baserad på företagets bokslutsdata. Detta innebär att informationen endast ska ses som en vägledning, eftersom algoritmen enbart tar hänsyn till det senaste räkanskapsåret.