Vad innebär "Varningssignaler"?

Varningssignaler Förekommer i rättsinformation och kontrollerar om företagsnamnet eller organisationsnumret förekommit som svarande eller tilltalad i dokumentation från en svensk domstol. Dokumenttyperna som kan förekomma är exempelvis domstolsbeslut, protokoll eller stämningsansökningar. Dokumenten är en tilläggstjänst och hämtas från Acta Publica.