Hur fungerar upphovsrätten för artiklar från Retriever?

Hur förhåller jag mig till upphovsrätt och regler för artiklar?

Alla artiklar som visas och distribueras via Retriever är skyddade av upphovsrättslagen samt via avtal med Retrievers leverantörer; mediehusen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från den enskilde utgivaren.

Att tänka på om du jobbar på ett företag eller myndighet:

  • Artiklar får visas och spridas inom den egna organisationen genom att t ex: delas via ett intranät, skapa artikelrapporter, dela via sms eller skicka dem via e-post.
  • Det inte tillåtet att sprida upphovsrättsskyddade artiklar offentlig via t ex en extern hemsida utan tillåtelse från den enskilde utgivaren. Om du har en Retrieverfeed på din externa hemsida ska den endast innehålla öppna webbartiklar, ej tryckta tidningar.
  • Det är inte heller tillåtet att systematiskt sprida artiklar i fulltext vidare till en tredje part, dvs till någon annan aktör eller person som inte tillhör den egna organisationen.
  • Artiklar i sin helhet får inte heller lagras systematiskt i andra system än Retrievers plattform, annat än i form av en referenslista.

 

Att tänka på som forskare eller student:

  • För uppsatser eller forskningsresultat går det bra att bifoga en referenslista med rubrik, källa datum, som en källförteckning och från denna hänvisa till att det fullständiga artikelmaterialet återfinns i Mediearkivet.
  • Det är inte tillåtet att ta med artiklar i format av fulltext eller pdf, samt länka till artiklar i format av fulltext eller pdf samt låst artikelmaterial för uppsatser eller forskningsresultat.
  • Öppna webbartiklar, dvs artiklar som är publicerade utan betalvägg på nyhetssajter online går bra att länka vidare till.
  • I övrigt gäller rådande upphovsrättsregler där citaträtten ingår.

 

Upphovsrätten kan EJ överlåtas till dig som kund

I Sverige regleras upphovsrätten främst av Upphovsrättslagen. Enligt svensk upphovsrätt är skaparen av ett verk, såsom en bild text eller ett musikstycke, automatiskt ägare till upphovsrätten till det verket. Detta innebär att upphovsmannen har rättigheter över sitt skapade material, inklusive rätten att bestämma över hur det används och distribueras.

Europakommissionen har antagit flera direktiv som påverkar medlemsländernas upphovsrättslagar. Ett av dessa direktiv är det om "upphovsrättsligt skydd för digitala innehåll och digitala tjänster". Det syftar till att modernisera och harmonisera upphovsrätten inom EU.

När det gäller överlåtelse av upphovsrätten och äganderätten till kunden, finns det begränsningar enligt dessa lagar. Upphovsrättsinnehavaren (skaparen, t ex en journalist, eller dennes arbetsgivare, t ex ett mediehus) har vissa oundvikliga rättigheter, och dessa kan inte överföras eller avstås om det inte görs på ett specifikt sätt och under vissa villkor.

Retriever har enligt avtal ej rätt att överlåta dessa rättigheter till mottagaren av det material som samlats in via Retrievers olika verktyg. Istället ger lösningarna tillgång till det material (artiklar, inlägg, podcasts, sociala medieplattformar, radio- och tv-inslag) som Kunden specificerat önskemål om att kunna ta del av. Materialet är därmed fortsatt i upphovsrättsägarens ägo.

 

 

Här hittar du en guide över hur du delar artikelmaterial från Retriever.

Här hittar du en guide över hur du sparar artiklar eller artikelrapporter från Retriever.