Bra att veta - enskilda firmor

Enskilda firmors bokslut bygger på självdeklaration och därför kan det saknas information om exempelvis nyckeltal och annan data. 

Importen av enskilda firmor kan också se felaktig ut eftersom du kan få fler träffar i Retriever Business än antalet enskilda firmor (personnummer) du importerar, och detta beror i så fall på att vissa personer kan ha skapat flera enskilda firmor. Även om det bara går att ha en aktiv enskild firma så kan extraträffarna bero på att en och samma person har haft flera enskilda firmor historiskt. Det enklaste sättet att sortera bort dessa extraträffar är att gå till sökfiltret och enbart söka på aktiva bolag. 

Exporten av enskilda firmor skiljer sig lite från export av exempelvis aktiebolag eftersom datan bygger på en omsättningsintervall från SCB, istället för årsredovisningar som för aktiebolag. Det innebär att följande fält behöver väljas om du vill exportera data om enskilda firmor: