Vad innehåller tjänsten Verklig Huvudman?

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman är alltid en fysisk person.

 

Tjänsten redovisar hur stor ägarandel huvudmannen har och hur personen kontrollerar företaget. Detta visas genom intervallerna och koderna nedan.

 

Omfattning visas genom följande intervall:

INTERVALL 1 Mer än 0 % men inte mer än 25 %

INTERVALL 2 Mer än 25 % men inte mer än 50 %

INTERVALL 3 Mer än 50 % men inte mer än 75 %

INTERVALL 4 Mer än 75 % men mindre än 100 %

INTERVALL 5 100 %

 

Art av kontroll visas genom följande kod:

ART10 - Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.

ART14 - Personen är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare.

ART17 - Personen företräder förvaltaren av stiftelsen.

ART20 - Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

ART25 - Personen kan, enligt stiftelseförordnandet, få en väsentlig del av de medel som stiftelsen delar ut.

ART30 - Personen har kontroll tillsammans med närstående.

ART40 - Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.

ART70 - Personen är instiftare av trusten.

ART71 - Personen är förvaltare av trusten eller företrädare för förvaltaren om den är en juridisk person.

ART72 - Personen är beskyddare av trusten.

ART73 - Personen är förmånstagare till trusten