Föreslå bästa publiceringstid

1. Skapa ett nytt inlägg.

2. Efter du valt en kanal, klickar du på "Suggest best time to publish" och sedan "Show complete heat map"

3. Du kommer nu att se dom bästa tiderna att publicera för dina sidor baserat på det senaste årets engagemang.