Kan jag söka på löpsedel eller löpsedlar?

Hur söker jag fram en löpsedel?

Nej! Retriever tillhanda har inga löpsedlar från de källor som vi bevakar. För att finna sådana behöver man själv kontakta de enskilda källorna för se över om de har detta lagrat. 

Önskar man dock söka på förstasidor i vårt Mediearkiv kan man använda sig av söktermen page:1.