Vilken information finns tillgänglig i Retriever Business?

Summering av Retrievers företagsinformation och hur den används

Vilken information finns tillgänglig?

 • Företags- och fastighetsinformation för alla svenska företag & fastigheter.
 • Personuppgifter på alla som är folkbokförda i Sverige.
 • Rating och varningssignaler på företag.
 • Kompletterande rapporter från Bolagsverkets näringslivsregister.
 • Registreringsbevis, bolagsordning, stadgar, ekonomisk plan, årsredovisning.
 • Tredjeparts-rapporter: kreditupplysning (UC), kreditupplysning (Creditsafe), fastighetstaxering (Creditsafe).

Våra kunder använder denna information till bland annat:

 • Söka fram, selektera och bevaka bolag och branscher i analyssyfte.
 • Ta ut konkurrent- och tvillingkundsanalyser.
 • Ta ut excellistor till säljare.
 • Verifiera att information om kunder/personer/fastigheter är tillförlitlig.
 • Kontrollera risk hos företag.
 • Prospektera nya kunder utifrån bestämda kriterier.