Hur använder jag Mediearkivets analysfunktion?

Analysera din träffbild via Research Analys.

Här följer en guide över hur du analysera din sökning i Mediearkivet Analys.

Gör din sökning. Skriv in sökord, välj önskad tidsperiod och källor. Här hittar du en guide över hur du söker i Mediearkivet på bästa sätt.

Till vänster hittar du en översikt över din sökning. Sorterat på datum, ämnen, språk och de källor som skrivit om dina sökord.

Här kan du jämföra din söknings träffbild gentemot föregående tidsperiod.

Här kan du justera utseendet och visningsläget för ditt diagram.
 

Önskar du jämföra 2 eller flera sökningar med varandra gör du såhär:

Spara din sökning under "Spara denna sökning".

Klicka på "Jämför sökningar"

Välj din sparade sökning i vänsterspalt.

Gör den sökning du önskar jämföra ditt sparade sök med.

När du är klar med din analys kan du välja att spara ner ditt diagram som Excel, PDF eller bild.

Önskar du lära dig mer? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria online-utbildningar här.