Vad är mediekvalitet och "visibility score"?

Mediekvalitet, ibland också medieindex eller "Visibility Score" används för våra kvalitativa medieanalyser som görs av våra medieanalytiker.

Det är ett kvalitetsmått som bygger på väl etablerade faktorer för hågkomst i media och väger samman synlighet och tonalitet/ton för analysobjektet. Dessa är viktade baserat på empiriska studier och resultatet presenteras på en skala från -100 till +100 procent. Det redovisas som ett genomsnitt och kan brytas ner inom olika områden i publiciteten. Värdet +100 procent tyder på att samtliga mediekonsumenter har uppmärksammat analysobjektet och att artikelns ton är positiv. -100 procent innebär att samtliga mediekonsumenter har uppmärksammat analysobjektet och att artikelns ton är negativ.

Vad som är ett bra eller normalt värde för mediekvalitet varierar naturligtvis mellan olika aktörer och branscher så för att kunna göra riktigt relevanta jämförelser behövs statistik över tid. Men redan från första analysen är måttet en bra indikator på kvaliteten i analysobjektets publicitet.