Vad innebär reg.datum/registreringsdatum?

Reg.datum/registreringsdatum är det datum då företaget registrerades hos Bolagsverket.