I rapporterna för bolag står det förändring av omsättning. Är det jämfört med föregående år?

Ja, det är jämfört med föregående år.