Varför skiljer sig antal inlägg från Twitter / X i Listen?

Om du jämför sociala medie-data från Pulse med Listen, kan du hitta skillnader i mängden poster och engagemang vad gäller Twitter / X. Detta beror på sättet Listen hanterar retweets, vilket skiljer sig avsevärt från Pulse.

 

I Pulse hanterades både det ursprungliga inlägget och dess efterföljande retweets som separata poster. I Listen presenteras däremot retweets som engagemangsdata kopplat till det ursprungliga inlägget (antal delningar). Så ett inlägg med 20 retweets resulterade i 21 inlägg i Pulse, medan det i Listen presenteras som ett inlägg med 20 delningar i engagemansdatan.

I de flesta fall resulterar detta i långt mycket färre inlägg på Twitter / X i statistik eller analysrapporter, jämfört med data som tagits från det äldre Pulse. Detta är viktigt att ha i åtanke när du tar del av ny data från Twitter som har sitt ursprung i Listen.

 

Antalet retweets för varje post i verktyget justeras varje gång Listen uppdaterar inlägget, vilket sker flera gånger de närmsta dagarna efter att en post har indexerats.

Detta görs för att få mindre oreda bland inläggen och en sänkt förbrukning av data, samtidigt som vi kan presentera relevant data kring engagemang som siffror istället för närmast identiska poster.