Lista över ditt Team

Under "Team Members"

Kan du se:

  • Alla dina nuvarande organisationsanvändare
  • Vem som är online eller offline 
  • Hur många meddelanden varje användare har tilldelats

Om du klickar på en användare kommer du att se de meddelanden som är tilldelade den specifika användaren.

För en guide om hur du tilldelar ett meddelande till en användare, klicka här.