Företag av allmänt intresse

Definition av företag av allmänt intresse och hur du söker fram det i plattformen.

Vad är ett företag av allmänt intresse?

Definitionen av ett företag av allmänt intresse är

företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

banker och kreditmarknadsföretag

vissa värdepappersbolag

försäkringsföretag, utom sådana som omfattas av vissa undantag enligt försäkringsrörelselagen

tjänstepensionsföretag.

Dessa företag är skyldiga att följa vissa särskilda regler när det gäller revisionen av företaget. Finansinspektionen meddelar Bolagsverket vilka företag som är av allmänt intresse. 

Hur söker jag fram företag av allmänt intresse i Retriever Business?

Klicka på Sökfilter

Under fliken Om företaget - Klicka på Register och utvalda

Bocka i Allmänt intresse alternativt Ej i allmänt intresse register om du vill exkludera företag av allmänt intresse i din sökning.

Klicka på Sök för att få fram ditt träffresultat.

 

Det framgår också på ett företags översiktsflik i plattformen huruvida företaget är av allmänt intresse eller ej.