Listen - Vad är Toppinsikter?

Startsidan på Retriever Listen!

Högst upp på sidan ser väljer du vilket projekt du vill se toppinsikter för. Under detta visas antalet poster per mediekanal de senaste 30 dagarna. Här finns också en jämförelse för antalet poster föregående period. Detta anges i procent.

 

Era Toppinsikter är sedan 3 automatiserade poster som genereras en gång om dagen, baserat på engagemang och sentiment för inlästa poster.

 

Ni får:

Relevant inlägg: En neutral post med mycket engagemang.

Positivt inlägg: En post med positivt sentiment.

Potentiellt problem: En post som skulle kunna ge negativa konsekvenser.