Rättsfall- Acta Publica

Förtydligande gällande rättsinformation inhämtad från Acta Publica

FÖRTYDLIGANDE: Eftersom tjänsten omfattar många olika typer av ärenden, så innebär detta att relevansen i det enskilda fallet alltid kan variera. En förekomst skall per automatik inte tolkas som en varningssignal.

"Förekommer i rättsinformation" är en tilläggstjänst som innebär en kontroll om företagsnamnet/organisationsnumret eller personnumret förekommer i dokument från svensk domstol eller myndighet (t.ex. Finansinspektionen). Dokumenttyperna som kan förekomma är exempelvis domstolsbeslut, protokoll eller stämningsansökningar. 

Begreppet "förekomst", innebär i detta avseende ALL typ av förekomst. Nämns ett personnummer i någon form i ett ärende så innebär det en träff vid sökningen. Det betyder att det ger en träff oavsett vilken roll eller inblandning man har i ett ärende.

Det blir alltså en träff oavsett om om du är svarande eller kärande (den som stämmer eller blir stämd), tilltalad eller målsägande (brottsling respektive brottsoffer).

Det är svårt att filtrera bort all irrelevant information, men målet är att om befattningshavare förekommer i rättsfall i egenskap av revisor, eller i avgöranden av mer privat karaktär så ska detta inte generera en träff.

Vi ber om överseende om denna typ av rättsfall ändå undantagsvis förekommer och ber er kontakta Retrievers support så att vi kan finjustera vår avgränsning.