Hur sparar jag ett urval av bolag?

Genom att spara ett urval får du möjligheten att jobba vidare med ett eller flera urval direkt i plattformen vid ett senare tillfälle.

För att spara ett urval av bolag behöver du börja med att markera ett eller flera bolag.

1. När du gjort ditt urval klickar du på Exportera (högst upp på sidan)

2. Därefter väljer du Sparade Urval där du sedan kan spara ditt urval samt namnge det. På samma sida kan du uppdatera eller ersätta tidigare sparade urval samt skapa olika grupper för enklare hantering.

 

3. Sedan väljer du vilka urval du vill Hämta som sedan visas till vänster.

 

4. Sist klickar du på Rapporter & Exporter för att välja hur du vill jobba vidare med ditt urval. Här finns också möjlighet att plocka bort ett specifikt företag, rensa alla eller se tidigare uttagna rapporter.