Varför kan jag inte komma åt Measure?

Steg 1: Kontrollera att du har åtkomst till Measure i Inställningar. Om inte, ge dig själv åtkomst till Measure eller be din admin om åtkomst.

OBS: Åtkomstuppdateringen tar 24 timmar att behandlas av systemet, så du kommer inte att ha åtkomst omedelbart.

Om du fortfarande inte kommer åt Measure:

Kontakta support på support@retriever.se