Vad innehåller ett personkort?

  • Namn (tilltalsnamn + fullständigt namn)
  • Personnummer/samordningsnummer
  • Status: avliden eller avförd övrig orsak (utlandsflytt)
  • Nuvarande folkbokföringsadress inkl. Lägenhetsnummer
  • Utlandsadress
  • Särskild postadress
  • Folkbokföringsadress – 3 års historik
  • Mantalsskrivningsuppgifter
  • Bolagsverket/registerkontroll: näringsförbud, biträdesförbud, personlig konkurs.