Kan artiklarna i Mediearkivet sökas fram utifrån olika ämnesområden?

Om ämnesfiltrering av artiklar i arkivet

I Mediearkivet finns sedan våren 2021 en ny filtreringsmöjlighet utifrån ämnesområden eller ämneskategorier.

Funktionen återfinns i filtermenyn till vänster om träffresultatet efter att du gjort en sökning och fått fram ett resultat. Klicka på den eller de kategorier som är intressanta för din sökning för att se artiklar som taggats med dessa ämnen. Filtreringen passar bra i de fall man vill fokusera sin sökning eller reaserch på ett visst ämnesområde och på så sätt få mer relevans i sitt träffresultat. Du kan välja en eller flera ämnen i listan.

 

Ämneskategorierna som Retriever använder följer den internationella branschstandarden för nyhetsbyråer och andra medieaktörer som tagits fram av the International Press and Telecommunications Council, IPTC. De sjutton toppkategorier som vi använder är följande:

 

Arbetsliv

Brott & Rättsväsende

Ekonomi & Näringsliv

Fritid

Krig & Konflikter

Kultur & Underhållning

Medicin & Hälsa

Människoöden & Kuriosa

Natur & Miljö

Olyckor & Naturkatastrofer

Politik

Religion & Tro

Sport

Sociala förhållanden

Utbildning

Vetenskap & Teknik

Väder

 

Kategoriseringen görs av ett automatiskt system som utifrån nycklord i texten avgör vilket eller vilka ämnen som artikel handlar om. En artikel kan ibland passa in på flera olika ämnesområden. Observera att ingen manuell granskning görs av kategoriseringen, varför vissa felkategoriseringar ibland kan förekomma.