Annonsvärde etermedia

TV4

Annonsvärde för nyhetsinslag i TV4 baseras på priset för annonsering med en 30 sekunders reklamspot i anslutning till det aktuella programmet. 

Public service – etermedier

Annonsvärdet för public service syftar till att ge en bild av värdet om det gick att annonsera i de viktigaste public service-medierna som ingår i Retrievers bevakning. Tanken är att det skall finnas ett uppskattat värde på exponeringen i exempelvis SVTs Rapport på samma sätt som det i dagsläget går att ta ut värdet på ett inslag i TV4 Nyheterna.

Estimaten för annonsvärden i public service bygger på samma princip som för kommersiella kanaler (TV4), styckpris för en 30 sek spot i anslutning till programmet.

Annonsvärdet för ett inslag i public service beräknas genom att kontaktkostnaden för annonsering i motsvarande kommersiell mediekanal och program multipliceras med tittarsiffran för den aktuella sändningen i public service.

Som grundpris i själva bevakningen utgår vi ifrån 4 slots eftersom inslag i genomsnitt är kring 2 minuter.