Vad är sentiment och tonalitet av artiklar?

Sentiment och tonalitet/ton är en bedömning av hur positiv eller negativ en artikel är för analysobjektet. Det fångar huruvida den redaktionella bearbetningen gynnar mediebilden av analysobjektet. Tonbedömningen av redaktionella artiklar är inte automatiserad. Den baseras på att man som kund själv sätter ton för sina artikelträffar eller att man köper den tjänsten från våra medieanalytiker. 

Tonalitet/ton grundar sig på en textanalys. det vill säga om värdeord förekommer som är positiva eller negativa eller om framställningen är neutral. Ibland förekommer också "balanserad" publicitet där det positiva och det negativa tar ut varandra. Dessa kategoriseras som neutrala.

Tonalitet/ton används som en del av måtten mediekvalitet och medieeffekt

För poster av sociala medier sker denna bedömning av sentiment och tonalitet/ton automatiserad i Retrievers plattform och styrs av vilka ord som förekommer bland inläggen. Här får man ta höjd för att den automatiserade bedömningen inte kan identifiera sarkasm.