Redigera eller sätt upp nya e-postutskick

Hur du administrerar nyhetsutskick och lägger till nya mottagare av mediebevakning

Har du ett specifikt redaktörs-inlogg har du möjlighet att se över och själv lägga till eller justera e-postmottagare av er löpande mediebevakning. Observera att det enbart är tillåtet att lägga till e-postadresser som går att knyta till er egen organisation.

 

Så här går du tillväga:

Logga in i er medieportal

Se till så att du är i verktyget som heter Monitor

För att se över och/eller administrera e-postmottagare för den redaktionella bevakningen för Monitor klicka på ADMIN längst ner i den vänstra sidomenyn. (Det finns även en snabbknapp "Monitor leveranser" i högra hörnet.)

För att se över och/eller administrera e-postmottagare för den sociala mediebevakningen Listen, klicka på Listen Setup.

 

 

Tryck på "skapa ny E-postleverans"

Välj de sökprofiler som ni önskar ska vara med i mejlutskicket. Ni kan välja en, alla eller flera olika.

 

 

Välj sedan hur ofta ni vill ha utskicket. Ni kan välja en förinställd tidpunkt eller att göra den helt skräddarsydd för er.

Tryck på nästa.

 

 

 

Fyll i Namn och E-post till pesonen som ska få mejlen. Tryck på Spara.

Återkom gärna till oss via chatten eller per mejl till support@retriever.se om du har några frågor eller behöver hjälp.