Lägg till en TikTok-kanal på ditt konto

Gå till inställningar, Sociala mediekanaler, Klicka på "Lägg till TikTok-konto"

Steg 1: Öppna inställningspanelen.

Steg 2.  Gå till "Sociala mediekanaler" och klicka på "Lägg till TikTok-konto"

Steg 3: Se till att alla behörigheter är aktiverade och klicka på "Fortsätt"

För att lägga till medlemmar på din sida kan du följa guiden här.